Vi kan allt inom tandvård och estetik

Kirurgi

Under kirurgi ingår ett flertal behandlingar som till exempel implantat, läs mer om detta under varje behandlingskategori.

Implantat

  • Dentala implantat har varit etablerade så länge som i fyra årtionden och Sverige var det banbrytande landet. Dentala implantat gör det möjligt att ersätta saknade tänder med en framgång som överstiger 95% och har därför blivit en standardiserad metod för att ersätta tänder. Under behandlingen strävar vi alltid efter att utföra den mest professionella och skonsammaste behandlingen i en lugn och avslappnad spa-miljö.

Titanimplantat

  • Metallen titan är också ett etablerat alternativ till implantat. Den fungerar som en konstgjord rot i form av en skruv som ersätter dina ordinarie tandrötter. Titanets unika egenskap göra att den progressivt växer samman med käkbenet vilket gör den här metoden lämplig för implantatoperationer. Upptäckten gjordes av den svenske professorn Per-Ingvar Brånemark på 1950-talet. I mer än 50 år har metallen titan varit känd för sina speciella biokompatibla egenskaper och det har även gjorts flertal studier över implantatets funktion. Mirala Clinics tandläkare, Maria Gibsand, samarbetar med “Trinon Collegium Practicum” som jobbar med att undervisa tandläkare att utföra implantatoperationer. Där undervisar också Maria och håller årligen i kurser världen över.

Implantat av Zirkonia – hållbara, säkra och snygga

Zirkonia (zirkoniumdioxid) är ett metallfritt alternativ till käkbensimplantat som även används till kronor och broar. Zirkoniumdioxid är ett keramiskt preparat med hög hållfasthet som Mirala Clinic har god erfarenhet av. Zirkonia består vanligen av 97 procent zirkoniumdioxid och tre procent yttriumtrioxid och har en hård och slät yta.

En fördel med Zirkonia, som började användas i mitten av 1990-talet, är att resultat blir mycket snyggt eftersom det har en vit färgton och fin lyster som stämmer mycket bättre överens med den naturliga tandfärgen än implantat av titan.

- Zirkonia är svårare att jobba med för tandläkaren men slutresultat blir bättre och snyggare. Om man till exempel har titanskruvar under implantatmaterialet så kan de lysa igenom, säger tandläkare Maria Gibsand, Mirala Clinics grundare.

Maria är specialiserad inom implantatkirurgi och utbildar även tandläkare från andra länder.

Allt bättre material

En undersökning som gjorts visar att Zirkonia är mer hållbart än glaskeramer och att hållbarheten på en sju till tioårsperiod är mycket bra.

Tidigare fanns problem med så kallade chip-off frakturer, det vill säga när påbränt porslin spricker, men det problemet verkar vara på väg mot en lösning. Nu tillverkas nya material för kronor och broar utan påbränt porslin, vilket minskar risken för att ytskiktet ska krackelera.

Men själva kärnmaterialet Zirkonia har visat sig ha överlägsna mekaniska egenskaper jämfört med andra keramiska material.

Bra för metallkänsliga

De som är känsliga för kvicksilver från amalgam är ofta också känsliga för titan och andra metaller. Vet du med dig att du är känslig mot metaller så är Zirkonia ett utmärkt alternativ, ett material som Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar sina metallöverkänsliga medlemmar eftersom risken för allergier är låg.

Klinisk erfarenhet och forskning tyder på att keramiska material läker in bättre än titan och med lägre risk för peri-implantit, inflammation av mjukvävnaden runt implantatet.

- Förbindelsen med tandköttet blir ofta bättre vilket gör att tandköttet runt tanden brukar se snyggare ut än vid titanimplantat. Men det är dyrare med Zirkonia, påpekar Maria Gibsand

God biokompabilitet

Kroppen accepterar alltså Zirkonia bättre än material som innehåller metall. Zirkonia har med andra ord god biokompabilitet.

Plack av bakterier kan bildas på Zirkonia, men flera forskningsrapporter visar att plack förekommer betydligt oftare på titanimplantat. Och risken för peri-implantit är, som sagt, större med implantat av titan.

Leder inte ström

Zirkonia/zirkoiumdioxid är inte att förväxla med zirkonium som är en metall.) Zirkonia är kemiskt stabilt och har extremt låg värmeledningsförmåga, vilket är bra. Det leder inte heller kyla eller ström, utan är elektriskt neutralt.

Om man har olika metaller i munhålan så uppstår galvaniska strömmar, metallerna rostar, därför bör du undvika att ha flera olika metaller i munnen. Om du väljer ett titanimplantat bör du av säkerhetsskäl först ta bort andra metaller ur munnen.

Zirkoniumoxidimplantaten som används på Mirala Clinic beställs från det schweiziska företaget Swiss Dental Solutions. De kirurgiska ingreppen utförs vanligen under lokalbedövning och är helt smärtfria.

Allt på en gång

När det gäller framtänderna använder vi oss ofta av det så kallade ”Short Cut Concept”, ”genvägskonceptet” som utvecklats av Dr. Ulrich Volz i Schweiz. Det spar tid och ger en naturligare läkning. Och du slipper gå runt med en glugg framtill i munnen.

Metoden innebär att man direkt efter att man dragit ut tanden ersätter den med ett implantat, i stället för att vänta många månader med att sätta in implantatet – det har länge varit den vanligaste metoden. Men på Mirala Clinic ligger vi i framkant och har investerat i den senaste tekniken. Om det är möjligt sätter vi även i en krona eller bro vid samma operationstillfälle.

Se vidare information om fördelarna med Short Cut Concept på Youtube, filmen är på engelska, se filmen här

Intralift

  • Intralift är ett hydrodynamiskt ultraljud sinuslyft baserat på högfrekventa oscillerande små instrument som används för att skapa plats för placering av implantat. Istället för att använda stora snitt och förbereda stora “fönster” i sidosinus vägg kräver intralift bara ett litet snitt. Intralift innebär därför minimal invasiv kirurgi med mycket lite eller helt utan smärta. Intralift uppfanns av TKW-research group som Marcel är en av grundarna till. Sedan år 2006 har 25 000 Intralifts utförts runt om i världen med mycket lyckat resultat.

Extraktion

Ibland är bästa lösningen att extrahera (dra ut) en tand. Det kan till exempel bero på att tanden är svårt skadad eller infekterad. Visdomständer kan också växa upp i fel riktning vilket gör att de behöver dras ut.

Inte sällan har tandproblemet börjat med att du bitit ned hårt på något som gett en spricka i tanden och banat vägen för ett kariesangrepp som kanske letat sig in till nerven inne i tanden.

Men även en rotfylld tand kan vara infekterad och då är det ibland är bättre att dra ut tanden än att göra om rotfyllningen. Det är många aspekter att ta hänsyn till så du bör välja en tandläkare som har gedigen erfarenhet och god kirurgisk vana.

Kräver noggrannhet

Extraktion är ett kirurgiskt ingrepp som kräver vana och noggrannhet. Stor försiktighet krävs så att tandbenet inte spricker när tanden avlägsnas. Ofta finns en inflammation på tandspetsroten vilket inte bör komma som en överraskning eller missas.

Rotfyllda tänder kan ha även infekterade sidokanaler som kan orsaka infektion i käkbenet. Inte sällan är tandköttet runt tanden så infekterat att tanden behöver dras ut.

Kroppens försvarsmekanism är ofta att kapsla in infektioner som sitter runt tanden. Om de befinner sig vid rotspetsen kan de med tiden växa i storlek och förstöra benet. Därför är det viktigt att hitta sådana saker i god tid så att skadan på benet inte blir så stor. Det underlättar mycket om man sedan vill ersätta tanden med ett implantat.

3D-röntgen visar mer

På Mirala Clinic är vi mycket noga med att undersöka dig som patient före eventuellt ingrepp. Vissa inflammationer och sprickor syns inte på vanlig 2D-rönten men vi kan göra en 3D-röntgen som avslöjar mer, för att se vilken åtgärd som behövs. Vi kan då se hur långt inflammationen spridit sig, var sprickor finns och hur läget är i stort.

Med den kunskapen planerar vi sedan ingreppet så att det blir smärtfritt för dig. Vi kontrollerar alltid att bedövningen tagit innan vi börjar vårt arbete. Utdragningen kan ta alltifrån fem minuter till 1,5 timme. Tänder som är rotfyllda är till exempel ofta svårare att dra ut.

Rengöring avgörande

Det är, som sagt, viktigt att dra ut tanden på rätt sätt men om möjligt ännu viktigare att göra riktigt rent där tanden suttit. Tandläkaren arbetar med starka förstoringsglasögon under hela ingreppet för att inte missa något. Håligheten spolas, rester sugs och rensas ut och vävnad eller ben som tagit skada skrapas rena.

Som extra försiktighetsåtgärd och för att snabba på läkningen erbjuder vi alltid också en ozonbehandling i hela området - en slags penna med elektrisk strålning sticks ned i hålet där tanden suttit. Syret där omvandlas då till ozon som verkar antibakteriellt.

Påskynda läkningen

Vi kan också tillsätta A-PRF i hålet som ”äter upp bakterierna” och ytterligare minskar risken för komplikationer. Vi syr då också ihop hålet så att det sluter tätt. Matrester med mera kan då inte leta sig ned i hålet. Efter tio dagar tar vi bort stygnen och passar då också på att göra en efterkontroll.

När bedövningen släpper kan du behöva smärtlindrande men vilken behandling du än valt så är det viktigt att under två timmar efter ingreppet inte äta eller dricka något. Du får också med dig instruktioner om hur du sköter om dig och munnen efteråt. Det är viktigt att du inte rör såret, inte är där med tandborsten eller sköljer munnen – allt för att underlätta den naturliga sårläkningen.

Många bihåleinflammationer?

Om det är så att du drabbats av många bihåleinflammationer så kan de bero på att du har inflammerade tänder i överkäken, i de bakre kindtänderna. Inflammerade tandrötter kan ha förgrenat sig inne i bihålan och inflammerat den, vilket inte alltid syns med 2D-röngen. Men även i de fallen kan du få god hjälp av vår 3D-röntgen.

L-PRF

  • L-PRF är förkortning för L eukocyte P latelet rich F ibrin och är patientens egna blod centrifugerat till ett koncentrat av den bästa kvalitén av blodet. Leukocyter och trombocyter är blodkroppar som innehåller tillväxtfaktorer som krävs och för all typ av sårläkning och vävnadsregenerering. Poängen med detta är att koncentrera dessa celler och punktbehandla, placera dem där vi behöver dem som mest: i all typ av kirurgi eller behandling där vi behöver en snabb läkning och förnyelse. Tekniken är etablerad inom många medicinska områden, till exempel: ortopedisk kirurgi, brännskador, sårbehandling och tandvård. Vi på Mirala Clinic har gjort detta till en standardprocedur då vi har erfarenhet av teknikens goda resultat sedan år 2001. Vi är stolta över att erbjuda denna behandling då det är den mest biologiska, icke-reaktiva och kostnadseffektiva tekniken som inte är från animaliskt ursprung. Med hjälp av denna teknik kan vi alltså snabba på läkningsprocessen och därmed minska svullnad och blåmärken. Samt minska eller helt utesluta användning av antibiotika. Detta är något vi tycker är väldigt viktigt med tanke på antibiotikaresistens, (WHO report 2014).

Bone augmentation

  • I de fall där patienten inte har tillräcklig benmassa i käkbenet har vi möjlighet att bygga upp benet i både över- och underkäke. Det finns olika metoder för sk. bentransplantation och vid eventuella behov kommer du tillsammans med din tandläkare diskutera fram vilket alternativ som är aktuellt för just dig. Vi använder oss av icke-animaliska preparat, alltså istället för material som kommer från till exempel kor eller hästar använder vi oss av till exempel beta-tricalcium (B-TCP), hydroxiapatit (HA), patientens eget ben eller ben från benbanker. Utöver det använder vi oss även av patientens eget blod i koncentrerad form för att öka läkningsprocessen. Vi har mer än 15 års erfarenhet av den här typen av kirurgi och metod.

Bone grafting

  • I de fall där patienten inte har tillräcklig benmassa i käkbenet har vi möjlighet att bygga upp benet i både över- och underkäke. Det finns olika metoder för sk. bentransplantation och vid eventuella behov kommer du tillsammans med din tandläkare diskutera fram vilket alternativ som är aktuellt för just dig. Vi använder oss av icke-animaliska preparat, alltså istället för material som kommer från till exempel kor eller hästar använder vi oss av till exempel beta-tricalcium (B-TCP), hydroxiapatit (HA), patientens eget ben eller ben från benbanker. Utöver det använder vi oss även av patientens eget blod i koncentrerad form för att öka läkningsprocessen. Vi har mer än 15 års erfarenhet av den här typen av kirurgi och metod.

Ultra Oral Surgery

  • Med hjälp av ultraljud kan vi utföra minimal-invasiva behandlingar i munhålan som är mycket mer skonsamma och snällare mot vävnader än de vanliga rotativa borrarna som ofta används. Vi använder oss av ultraljudsteknik från tandextraktioner till bentransplantationer. Eftersom denna teknik är så skonsam får patienten inte de kraftiga svullnader, blåmärken och smärta som annars uppstår och patienten beräknas kunna gå till jobbet dagen efter att operationen är gjord.