Vi kan allt inom tandvård och estetik

3D Xray CBCT

CBCT står för “Cone Beam Computer Tomography” och representerar en modern 3D-teknik som används vid diagnosställning och blir allt vanligare då det ger högkvalitativa bilder på ett patientsäkert sätt (låg strålning). Vi använder oss av 3D-xray för att få en klar bild av patientens fall och munhälsa och därefter kunna planera en optimal behandling. Vi kan också välja att endast fotografera specifika områden i munhålan och på så sätt minska strålningen ytterligare. Vi ser 3D-röntgen som högst nödvändigt innan kirurgi eller behandling av patient.