Vi kan allt inom tandvård och estetik

Amalgamsanering

Amalgam innehåller kvicksilver, en av de mest dödliga metallerna. Det är viktigt att saneringen utförs på högsta säkerhetsnivå, både patient och personal är försedd med skyddsutrustning.

Detta är vår standard vid amalgamsanering:

  • Kofferdam: isolerar munhålan från tanden.
  • Syrgas under behandling för att hindra kroppens upptagning av kvicksilver.
  • Speciella borrar för säker avlägsning av amalgamet.
  • Detox-behandling av munhåla med hjälp av Chlorella-Alger.
  • 3 speciella sugsystem för att förhindra upptagning av gifter.
  • Luftsystem som förser oss med 2200 liter frisk luft per sekund.

Efter den säkra amalgamsaneringen rekommenderar vi intag av koltabletter likväl som Chlorella vulgaris och även detox-supplement (enligt Dr. Nischwitz).